card
30-40 нас

Filler буюу дүүргэлт

Барааны код:

Үтрээний хананы чийглэг байдоыг нэмэгдүүлж, бэлгийн таашаал мэдрэмжийг нэмэгдүүлнэ.

ширхэг