card

Coenzyme Q10 nanoparticles - 20ml

Барааны код: 1234
125,000

Нөсөө үүсэлтийг зогсоож  хөгшрөлтийн эсрэг үйлчилгээг давхар үзүүлдэг. Бүх төрлийн арьсанд тохиромжтой. Нөсөө үүсэлтийг зогсоож  хөгшрөлтийн эсрэг үйлчилгээг давхар үзүүлдэг. Бүх төрлийн арьсанд тохиромжтой. Нөсөө үүсэлтийг зогсоож  хөгшрөлтийн эсрэг үйлчилгээг давхар үзүүлдэг. Бүх төрлийн арьсанд тохиромжтой. 

  • asdfkaskldfasjd: 20gr
  • asdfkaskldfasjd: 20gr
  • asdfkaskldfasjd: 20gr
ширхэг